top of page

Velkommen som frivillig

Det er ikke artistene som er stjernene i boka vår!

For oss er det du som er med å bygger opp og ned, rydder, vasker, selger billetter, henger opp plakater, står i baren, plukker søppel, kjører, bærer, snekrer, pynter og smiler den aller største stjerna. 

Uten DEG hadde det ikke vært noen festival.

Vi er avhengig av din innsats.
TUSEN TAKK for at du er med!

Håndbok for frivillige

Vi har få regler på Spydeberg Rock Festival. Så få at de må du følge :)

1.   VI ER POSITIVE OG LØSNINGSORIENTERTE!

Kommer du til en blid og ryddig festival får vi blide og hyggelige gjester.

Rydd opp rot og søppel, også det som ikke er ditt.
Det er med på å forebygge slåsskamp og uønsket oppførsel. Det viser seg at folk som kommer til et ryddig og positivt sted oppfører seg positivt. 

Spydeberg Rock Festival skal være som et ryddig møblert hjem, vi er alle en del av vertskapet og det er vår jobb å sørge for at folk føler seg hjemme.

 

2.    MAN MÅ VÆRE EDRU OG RUSFRI PÅ JOBB!

3.     FRIVILLIG BÅND ER FOR FRIVILLIGE - LEVER BÅND DERSOM              DU IKKE KOMMER PÅ JOBB!

Har du fått på deg frivilligbånd og ikke kan komme på jobb må du få levert båndet før fredag kl 1730.
Det heter å stjæle seg en gratis inngang - det gjør ikke frivillige i Spydeberg. (Bryter du denne og vi finner deg kan du bli skyldig billett beløpet)

VIKTIGE RUTINER, TELEFONNUMMER OG OVERSIKTSKART SOM DU MÅ SETTE DEG INN I FØR DU BEGYNNER Å JOBBE.

POLITI   112 

AMBULANSE    113 

BRANNVESEN   110 

LEGEVAKT   116117 
 

 

Festivalsjef:   Eddy Lyshaug tlf.   90883715

Plassansvarlig: Børre Olsen tlf.   45082460

Frivilligansvarlig: Kenneth Hansen tlf.   90958850 

Simen Hansen tlf. 90940910

Sikkerhetsansvarlig: Andreas Grønli tlf.   48180068

Baransvarlig: Ole Retteråsen tlf.   97135455

Definisjon uønskede hendelser.

 

Nivå 1: Mindre uønskede hendelser

Ved f.eks. uenighet/krangling mellom gjester.

 

Nivå 2: Middels uønskede hendelser

Uenighet mellom gjester hvor det eskalerer 8l fysisk utagering, det observeres fare for brann, ikke alvorlig skadet gjest.

 

Nivå 3, Uønskede hendelser

Ved slåsskamp, mindre branner, ved skadet gjest skal PSS kontaktes og vil vurdere videre aksjon.

 

Nivå 4, Ved umiddelbar fare for liv og helse

Akutte uønskede hendelser, i så stort omfang at vektere ikke håndtere situasjonen alene. Eks. masseslagsmål, alvorlig skadet gjest, brann for stor til å slukkes med håndslukker(e).

 

Nivå 5, Katastrofale uønskede hendelser

Katastrofe er en uønsket hendelse av slik art at brannvesenet, politi og ambulansepersonell må̊ komme til stedet. Det innsatslederne som utarbeider strategi videre.

HANDLINGSPLAN UØNSKEDE HENDELSER.

Nivå 1, Mindre uønskede hendelser
Vurder og spørre om alt går bra evt. kontakt vekter.

Vekter vurderer videre aksjon.

 

Nivå 2, Middels uønskede hendelser
Kontakt vekter, vekter vurderer videre aksjon.


Nivå 3, Uønskede hendelser
Oppstått slåsskamp: Kontakt PSS.
Mindre branner: Hent nærmeste håndslukker, slukk brannen, tilkall vekter.

 

Nivå 4, Ved umiddelbar fare for liv og helse
Kontakt PSS.

 

Nivå 5, Kritisk uønskede hendelser
Kontakt PSS.

   BRANNINNSTRUKS

Nivå 1    Fare for brann

1. Varsle vaktleder à tilkall vekter.

 

Nivå 2  Røykutvikling / åpen flamme

1. Varsle tilkall vekter/leder for assistanse.

2. Forsøk å slukk brannen.


Nivå 3  Ukontrollerbar brann

1. Varsle vekter og tilkall brannvesenet.

2. Sikkerhetsansvarlig gir beskjed om evakuering. Bistå vektere med å evakuere området.

EVAKUERINGSPLAN.

•Mannskap i nærheten av hovedinngang skal bistå vektere med evakuering mot Henning & Petter Solbergs plass.

•Mannskap ved teltscene og Vip baren skal bistå vektere med evakuering mot parkeringsplass Hestengen Intersport.

•Mannskap på jubileumsplassen skal bistå vektere med evakuering til Dekkteam.

Skjermbilde 2023-05-11 kl. 07.52.23.png
bottom of page